NASTAVNI PROGRAM

ZELENA JAVNA NABAVA

PRIJAVITE SE NA VRIJEME
Broj polaznika je ograničen


 • Trajanje

  8 nastavnih (školskih) sati

 • Lokacija

  Poreč, Partizanska 5a i webinar

 • Datum edukacije

  07.06.2022.

 • Kotizacija

  Redovna cijena: 1,400kn
  Cijena s popustom: 1,200kn
  Webinar: 1,050kn

 • Uključeno u kotizaciju

  Radni materijali edukacije, ručak

 • Evidencijski broj

  2022-0020Specijalistički programi izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u., te se stoga na navedene cijene ne obračunava PDV.

Ako sudjeluju 3 i više polaznika iz iste organizacije onda ostvarujete 10% popusta po polazniku

Cijenu sa popustom moguće je ostvariti za sve prijave koje su podnesene najkasnije 10 dana od planiranog termina edukacije

Kotizaciju možete platiti na poslovni račun: IBAN: HR8223800061180003397
(Istarska Kreditna Banka d.d.)


Online prijavnica
PDF prijavnica
Program

  Online prijavnica

  Vaši podaci

  Polaznici

  Način praćenja edukacije

   

  Slažem se da se moji podaci koriste u svrhu odgovaranja na upit.
  Želim primati newsletter, ostvarivati pogodnosti kao pretplatnik i prvi dobivati najnovije informacije

  Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

   

  Zelena javna nabava je dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i  proizvodnja. Ona može biti važan pokretač inovacija pružajući industriji stvarne poticaje za razvoj zelenih proizvoda i usluga. Zelenom javnom nabavom može se osigurati i financijska ušteda javnim tijelima – posebno ako se uzmu u obzir troškovi tijekom cijelog životnog vijeka ugovora, a ne samo nabavna cijena.

  Cilj zelene javne nabave je poboljšanje efikasnosti javne nabave uz istovremeno korištenje snage tržišta radi unaprjeđenja koristi od zdravog okoliša. Zelena javna nabava podrazumijeva da se u postupku javne (i jednostavne) nabave uzimaju u obzir okolišni kriteriji, potrošnja resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisija onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka.

  Edukacija o zelenoj javnoj nabavi usmjerena je na upoznavanje s mogućnostima zelene javne nabave i njenoj primjeni koja ima izrazito veliki utjecaj na cjelokupno gospodarstvo. Pohađanjem ove edukacije steći ćete potrebne kvalifikacije za učinkovito provođenje postupaka zelene javne nabave. Edukacija se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati (8 bodova za obnovu certifikata), a namijenjeno je svim sudionicima u postupcima javne nabave, javnim naručiteljima te ponuditeljima.

  RASPORED PREDAVANJA

  8:45 – 9:00
  Registracija polaznika

  9:00 – 10:30
  90 minuta/2 školska sata

  • Sustav i mjerila zelene javne nabave (zakonodavni i institucionalni okvir RH i EU)
  • Europski zeleni plan
  • Eko-oznake i EMAS

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  10:30 – 10:45
  Stanka

  10:45 – 12:15
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Akcijski plan za kružno gospodarstvo EU
  • Horizontalne mjere u EU financiranim postupcima nabave i određivanje financijske korekcije posredničkih tijela

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  12:15 – 13:00
  Stanka

  13:00 – 14:30
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Roba i usluge: primjeri ozelenjavanja javne nabave: dokumentacija o nabavi, kriteriji za odabir, tehničke specifikacije, ugovorne odredbe
  • Radovi: primjeri ozelenjavanja javne nabave: dokumentacija o nabavi, kriteriji za odabir, tehničke specifikacije, ugovorne odredbe
  • Mjerila i kriteriji zelene javne nabave za nabavne kategorije robe i usluga:
   • Cestovni promet
   • Električna energija
   • Hrana, ugostiteljske usluge i prodajni automati
   • Medicinska električna i elektronička oprema
   • Namještaj
   • Oprema za fotokopiranje, potrošni materijal i usluge ispisa Papir za ispis i kopiranje
   • Podatkovni centri, poslužiteljske sobe i usluge u „oblaku“ Računala, monitori, tableti i pametni telefoni
   • Tekstilni proizvodi i usluge
   • Usluge čišćenja zatvorenih prostora

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  14:30 – 14:45
  Stanka

  14:30 – 16:00
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Mjerila i kriteriji zelene javne nabave za nabavne kategorije povezane s javnom nabavom radova:
   • Boje, lakovi i oznake na kolniku,
   • Cestovna rasvjetu i prometna signalizacija,
   • Grijači u vodnim sustavima,
   • Infrastruktura otpadnih voda,
   • Održavanje javnih površina,
   • Projektiranje i izgradnja poslovnih zgrada i upravljanje njima,
   • Projektiranje, izgradnja i održavanje cesta
   • Zahodi i pisoari s ispiranjem

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori


  Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program izobrazbe u području javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, NN 65/17):

  1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
  2. Načela javne nabave
  5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
  6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
  7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
  10. Dokumentacija o nabavi
  – s praktičnim primjerima
  − Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
  Objave javne nabave
  11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata
  – s praktičnim primjerima
  Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta uvjeti sposobnosti
  12. Kriterij za odabir ponude
  15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
  18.
  Održiva i zelena javna nabava

  School photo created by gpointstudio - www.freepik.com

  Manuela Licul Martinčić

  PREDAVAČ

  mr.sc. Manuela Licul Martinčić, dipl.oec.

  Doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Splitu. Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Pritom, vodi se u Registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te na Popisu važećih certifikata u sustavu javne nabave pri istom ministarstvu. Također, završila je trening trenera kojeg je provodio United Nations Marrakesh Task Force on Sustainable Procurement Training, kao i trening Green Public Procurement Procedures u okviru projekta Horizon 2020 Capacity Building Mediterranean Environment Programme, kojeg je provodio National & Kapodistrian University of Athens u suradnji s UNEP / MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC). Posjeduje više od 12 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Bogato iskustvo stekla je na kao suradnik za poslove javne nabave kod niza naručitelja i ponuditelja, između kojih izdvaja dugogodišnju suradnju sa Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

  Online prijavnica
  PDF prijavnica
  Program