MONEO savjetovanje d.o.o.
Za savjetovanje i usluge


KONTAKT:
Email: edukacije@moneo-savjetovanje.hr
Tel:  +385 (0)52 557-492

SJEDIŠTE:
Vukovarska 19, 52440 Poreč

URED ZAGREB:
Radmanovačka 18G, 10000 Zagreb

URED PULA:
Sv Teodora 2, 52100 Pula

OIB: 17372187208
PDV ID: HR17372187208
IBAN: HR5123600001102972096
SWIFT: ZABAHR2X
Poslovna banka: Zagrebačka banka, Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb 

Upisano u sudski registar pri Trgovačkom sudu u Pazinu
MBS: 080701364
Temeljni kapital društva u iznosu od 420.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor društva: Kristian Korunić, Lucia Vlahov