USLUGE

Pružamo savjetodavne usluge vezane uz pripremu i provedbu postupaka javne nabave te nadmetanjima u postupcima javne nabave - bez obzira jeste li naručitelj ili ponuditelj tu smo za Vas.

Naručiteljima pružamo usluge savjetovanja za:

 • tumačenje zakonodavnog okvira sustava javne nabave
 • izradu plana nabave
 • izradu dokumentacije o nabavi uključujući tehničke specifikacije te kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
 • provedbu postupaka javne nabave
 • pravnu zaštitu
 • izradu i upravljanje ugovorima o javnoj nabavi
 • uspostavu i upravljanje poslovnim procesima u području javne nabave

Ponuditelje savjetujemo prilikom:

 • tumačenja dokumentacije o nabavi i zakonodavnog okvira sustava javne nabave
 • izrade i podnošenja ponuda
 • pravne zaštite
 • realizacije ugovora o javnoj nabavi