PREDAVAČI
smiljana bezic
Smiljana Bezić, dipl.iur.

Viši predavač i trenerica u sustavu javne nabave. Završila je IPA projekt Training of Trainers in „Public procurement". Dugogodišnji je nositelj kolegija Javna nabava na Sveučilišnom odjelu za stručne studije te nositelj kolegija Europsko radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Splitu. Autorica je većeg broja znanstvenih i stručnih radova na temu javne nabave.

iva jurisic
Iva Jurišić, dipl.iur.

Radi u Gradu Zagrebu kao stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu, gdje svakodnevno provodi postupke javne nabave, izrađuje dokumentacije za potrebe provođenja postupaka javne nabave te daje pravna mišljenja u vezi postupaka javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Iskustvo u javnoj nabavi stječe od 2009. godine radom u odvjetničkom uredu gdje se intenzivno bavila poslovima vezanim uz Zakon o javnoj nabavi, davanjem pravnih tumačenja odredbi Zakona o javnoj nabavi, pravnih mišljenja vezanih uz same postupke javne nabave i potrebnu dokumentaciju, pružanjem pravne zaštite strankama u postupku javne nabave.

zana galic
Žana Galić, dipl.oec.

Ima više od 15 godina radnog iskustva u području javne nabave stečenog kroz rad u službi javnih naručitelja te konzultantskoj firmi na poslovima javne nabave i podrške investitorima. Prije odlaska u privatni sektor obavljala je poslove Voditelja Odsjeka za provedbu postupaka javne nabave u Uredu za javnu nabavu Grada Zagreba. Svakodnevno obavlja poslove vanjskog stručnjaka za javnu nabavu u projektima financiranim EU sredstvima za sve faze pripreme i provedbe postupaka javne nabave te realizacije ugovora o javnoj nabavi.

Manuela Licul Martinčić
mr.sc. Manuela Licul Martinčić, dipl.oec.

Doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Splitu. Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Pritom, vodi se u Registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te na Popisu važećih certifikata u sustavu javne nabave pri istom ministarstvu. Također, završila je trening trenera kojeg je provodio United Nations Marrakesh Task Force on Sustainable Procurement Training, kao i trening Green Public Procurement Procedures u okviru projekta Horizon 2020 Capacity Building Mediterranean Environment Programme, kojeg je provodio National & Kapodistrian University of Athens u suradnji s UNEP / MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC). Posjeduje više od 12 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Bogato iskustvo stekla je na kao suradnik za poslove javne nabave kod niza naručitelja i ponuditelja, između kojih izdvaja dugogodišnju suradnju sa Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

mercep
Katarina Nataša Merćep, dipl.oec.

Ovlašteni trener javne nabave sa dugogodišnjim iskustvom u Gradu Splitu. Završila je Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu (smjer vanjska trgovina)  i stekla zvanje diplomirani ekonomist. Aktivno sudjeluje i provodi postupke javne nabave. Od 2007. godine zaposlena u Gradu Splitu, na mjestu Voditeljica Odsjeka za javnu nabavu i kontinuirano vodi upravno tijelo koje  se bavi centraliziranim provođenjem postupaka nabave Grada Splita i dijelom njegovih proračunskih korisnika.

Sara Kmet

VODITELJ PROGRAMA EDUKACIJA