NASTAVNI PROGRAM

JAVNA NABAVA RADOVA

PRIJAVITE SE NA VRIJEME
Broj polaznika je ograničen


 • Trajanje

  8 nastavnih (školskih) sati

 • Lokacija

  Poreč, Partizanska 5a i webinar

 • Datum edukacije

  12.04.2022.

 • Kotizacija

  Redovna cijena: 1,400kn
  Cijena s popustom: 1,200kn
  Webinar: 1,050kn

 • Uključeno u kotizaciju

  Radni materijali edukacije, ručak

 • Evidencijski broj

  2022-0017Specijalistički programi izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u., te se stoga na navedene cijene ne obračunava PDV.

Ako sudjeluju 3 i više polaznika iz iste organizacije onda ostvarujete 10% popusta po polazniku

Cijenu sa popustom moguće je ostvariti za sve prijave koje su podnesene najkasnije 10 dana od planiranog termina edukacije

Kotizaciju možete platiti na poslovni račun: IBAN: HR8223800061180003397
(Istarska Kreditna Banka d.d.)


Online prijavnica
PDF prijavnica
Program

  Online prijavnica

  Vaši podaci

  Polaznici

  Način praćenja edukacije

   

  Slažem se da se moji podaci koriste u svrhu odgovaranja na upit.
  Želim primati newsletter, ostvarivati pogodnosti kao pretplatnik i prvi dobivati najnovije informacije

  Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

   

  Javna nabava radova uz dobro poznavanje zakonskih propisa iz područja javne nabave zahtijeva i vrlo dobro poznavanje zakonskih propisa iz područja građenja. Zakonska regulativa iz područja gradnje vrlo kompleksna je i promjenjiva stoga kod naručitelja postoje česte nedoumice prilikom izrade dokumentacije o nabavi.

  Ovom edukacijom steći ćete potrebna znanja koja će vam pomoći u definiranju uvjeta iz područja gradnje u postupcima javne nabave a sve kako bi se izbjegle česte pogreške u postupcima javne nabave radova. Ako su radovi pri tome dio projekta koji je financiran EU sredstvima, pogreške u definiranju uvjeta iz područja gradnje nerijetko su i predmet određivanja financijskih korekcija od strane provedbenih tijela. Edukacija će vam pružiti potrebne informacije kako pravilno izraditi dokumentaciju o nabavi radova, stručnog nadzora, upravljanja infrastrukturnim projektom te vezom između projektantskog nadzora i projektiranja – da li i ako da, u kojoj fazi ugovoriti projektantski nadzor te kako kvalitetno ugovoriti i ispravno upravljati ugovorom o javnoj nabavi radova.

  Edukacija se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati (8 bodova za obnovu certifikata), a namijenjeno je svim sudionicima u postupcima javne nabave, javnim naručiteljima te ponuditeljima.  

  RASPORED PREDAVANJA

  8:45 – 9:00
  Registracija polaznika

  9:00 – 10:30
  90 minuta/2 školska sata

  • Gradnja sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  • Projektiranje kao ishodišna točka u javnonabavnom procesu sukladno Zakonu o gradnji
  • Posebne odredbe dokumentacije o nabavi usluga projektiranja i odgovornost projektanta
  • Naglasak na posebne ugovorne odredbe usluge projektiranja i najčešće pogreške
  • Troškovnik s rokovima izvođenja radova kao najvažnija isporučevina u javnonabavnom smislu
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge projektiranja
  • Mjerila za zelenu javnu nabavu sukladno Europskom zelenom planu i Akcijskom planu za kružno gospodarstvo EU

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  10:30 – 10:45
  Stanka

  10:45 – 12:15
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Radovi kao najizazovnija faza EU financiranih projekata – kako pravilno izraditi Dokumentaciju o nabavi?
  • Najčešće pogreške Naručitelja i praksa DKOM/VUS
  • Horizontalne mjere u javnoj nabavi radova u EU financiranim projektima
  • Kriteriji pristupačnosti za osobe s invaliditetom u EU financiranim projektima
  • Primjeri izračuna financijske korekcije izrečene od strane posredničkih tijela
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave radova
  • Sveobuhvatni pristup nabavi: „ključ u ruke“

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  12:15 – 13:00
  Stanka

  13:00 – 14:30
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Stručni nadzor i povezanost s projektiranjem
  • Projektantski nadzor i veza s projektiranjem – da li i ako da, u kojoj fazi ugovoriti projektantski nadzor?
  • Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge stručnog nadzora
  • Razlika u dinamici plaćanja stručnog nadzora i projektantskog nadzora – usporedni prikaz prednosti i rizika za naručitelja

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  14:30 – 14:45
  Stanka

  14:30 – 16:00
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Proces sklapanja Dodataka ugovoru o gradnji
  • Opravdanost i nužnost sklapanja Dodatka ugovoru
  • Uloga stručnog nadzora i glavnog projektanta u sklapanju dodatka ugovora o gradnji
  • Određivanje primjenjivosti članaka 315. do 320. ZJN 2016 i potrebna dokumentacija za osiguravanje revizijskog traga
  • Ugovorne kazne i raskid ugovora o gradnji

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori


  Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program izobrazbe u području javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, NN 65/17):
  1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
  2. Načela javne nabave
  5. Opće upravljanje nabavom i ustrojstvo javne nabave kod naručitelja
  6. Planiranje u sustavu javne nabave i registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – s praktičnim primjerima
  7. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
  10. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
  − Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
  – Objave javne nabave
  11. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
  − Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
  12. Kriterij za odabir ponude
  15. Dodjela ugovora o javnoj nabavi i njegove izmjene tijekom trajanja
  18. Održiva i zelena javna nabava

  Education photo created by gpointstudio - www.freepik.com

  Manuela Licul Martinčić

  PREDAVAČ

  mr.sc. Manuela Licul Martinčić, dipl.oec.

  Doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Splitu. Završila je specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave i posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Pritom, vodi se u Registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, te na Popisu važećih certifikata u sustavu javne nabave pri istom ministarstvu. Također, završila je trening trenera kojeg je provodio United Nations Marrakesh Task Force on Sustainable Procurement Training, kao i trening Green Public Procurement Procedures u okviru projekta Horizon 2020 Capacity Building Mediterranean Environment Programme, kojeg je provodio National & Kapodistrian University of Athens u suradnji s UNEP / MAP Regional Activity Centre for Cleaner Production (CP/RAC). Posjeduje više od 12 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Bogato iskustvo stekla je na kao suradnik za poslove javne nabave kod niza naručitelja i ponuditelja, između kojih izdvaja dugogodišnju suradnju sa Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP).

  Online prijavnica
  PDF prijavnica
  Program