NASTAVNI PROGRAM

Okvirni sporazum

PRIJAVITE SE NA VRIJEME
Broj polaznika je ograničen


 • Trajanje

  8 nastavnih (školskih) sati

 • Lokacija

  Pula, Mletačka 12/IV i webinar

 • Datum edukacije

  U najavi

 • Kotizacija

  Redovna cijena: 1,400kn
  Cijena s popustom: 1,200kn
  Webinar: 1,050kn

 • Uključeno u kotizaciju

  Radni materijali edukacije, ručak

 • Evidencijski broj

  2022-0159 – WEBINAR
  2022-0157 - PULASpecijalistički programi izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u., te se stoga na navedene cijene ne obračunava PDV.

Ako sudjeluju 3 i više polaznika iz iste organizacije onda ostvarujete 10% popusta po polazniku

Cijenu sa popustom moguće je ostvariti za sve prijave koje su podnesene najkasnije 10 dana od planiranog termina edukacije

Kotizaciju možete platiti na poslovni račun: IBAN: HR8223800061180003397
(Istarska Kreditna Banka d.d.)


Online prijavnica
PDF prijavnica
Raspored

  Online prijavnica

  Vaši podaci

  Polaznici

  Način praćenja edukacije

   

  Slažem se da se moji podaci koriste u svrhu odgovaranja na upit.
  Želim primati newsletter, ostvarivati pogodnosti kao pretplatnik i prvi dobivati najnovije informacije

  Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

   

  Okvirni sporazum je sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata čija je svrha utvrđivanje uvjeta pod kojima se dodjeljuju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebno u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.

  Okvirni sporazum ima brojne prednosti ali i mane. Ima i određene specifičnosti, posebice kod raspisivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude, jamstava te određivanja cijena. Edukacijom ćete steći znanja koja će vam pomoći u odluci za koje predmete nabave i u kojim situacijama sklopiti okvirni sporazum, s jednim ili više gospodarskih subjekata, sklopiti obvezujući ili neobvezujući okvirni sporazum, koju metodu provedbe okvirnog sporazuma odabrati – kaskadnu metodu ili metodu mini nadmetanja. Edukacija uključuje i vježbe te prikaz na praktičnim primjerima.

  Edukacija se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati (8 bodova za obnovu certifikata), a namijenjeno je svim sudionicima u postupcima javne nabave, javnim naručiteljima te ponuditeljima.

  RASPORED PREDAVANJA

  8:45 – 9:00
  Registracija polaznika

  9:00 – 10:30
  90 minuta/2 školska sata

  • Okvirni sporazum – općenito, prednosti i mane
  • Opći dio dokumentacije o nabavi, s naglaskom na:
   • Podjela na grupe o Tehničke specifikacije, jednakovrijednost, norme, kriterij jednakovrijednosti i dokazivanje jednakovrijednosti

  Najčešće nepravilnosti

  10:30 – 10:45
  Stanka

  10:45 – 12:15
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Specifičnosti kod raspisivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta i kriterija za odabir ponude
   • Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti
    • Propisivanje u dokumentaciji o nabavi
    • Najčešće nepravilnosti
   • Norme osiguranja kvalitete i norme upravljanja okolišem
    • Propisivanje u dokumentaciji o nabavi
    • Najčešće nepravilnosti
   • Kriteriji za odabir ponude

  Praktični primjeri te najčešće nepravilnosti

  12:15 – 13:00
  Stanka

  13:00 – 14:30
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Okvirni sporazum
   • S jednim ili više gospodarskih subjekata
   • Obvezujući/neobvezujući
  • Kaskadna metoda vs. mini nadmetanja
  14:30 – 14:45
  Stanka

  14:30 – 16:00
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Okvirni sporazum
   • Jamstva
   • Cijena
  • Vježba i prikaz na praktičnim primjerima

  Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program izobrazbe u području javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, NN 65/17):

  1. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu
  • Okvirni sporazum
  1. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
  • Oblik i sadržaj
  • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
  • Objave javne nabave
  1. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
  • Osnove za isključenje gospodarskog subjekata
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
  • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

  12. Kriterij za odabir ponude

  iva jurisic

  PREDAVAČ

  Iva Jurišić, dipl.iur.

  Radi u Gradu Zagrebu kao stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu, gdje svakodnevno provodi postupke javne nabave, izrađuje dokumentacije za potrebe provođenja postupaka javne nabave te daje pravna mišljenja u vezi postupaka javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Iskustvo u javnoj nabavi stječe od 2009. godine radom u odvjetničkom uredu gdje se intenzivno bavila poslovima vezanim uz Zakon o javnoj nabavi, davanjem pravnih tumačenja odredbi Zakona o javnoj nabavi, pravnih mišljenja vezanih uz same postupke javne nabave i potrebnu dokumentaciju, pružanjem pravne zaštite strankama u postupku javne nabave.

  zana galic

  PREDAVAČ

  Žana Galić, dipl.oec.

  Ima više od 15 godina radnog iskustva u području javne nabave stečenog kroz rad u službi javnih naručitelja te konzultantskoj firmi na poslovima javne nabave i podrške investitorima. Prije odlaska u privatni sektor obavljala je poslove Voditelja Odsjeka za provedbu postupaka javne nabave u Uredu za javnu nabavu Grada Zagreba. Svakodnevno obavlja poslove vanjskog stručnjaka za javnu nabavu u projektima financiranim EU sredstvima za sve faze pripreme i provedbe postupaka javne nabave te realizacije ugovora o javnoj nabavi.

  Online prijavnica
  PDF prijavnica
  Raspored