NASTAVNI PROGRAM

javna nabava roba i usluga

PRIJAVITE SE NA VRIJEME
Broj polaznika je ograničen


 • Trajanje

  8 nastavnih (školskih) sati

 • Lokacija

  Pula, Mletačka 12/IV i webinar

 • Datum edukacije

  U najavi

 • Kotizacija

  Redovna cijena: 1,400kn
  Cijena s popustom: 1,200kn
  Webinar: 1,050kn

 • Uključeno u kotizaciju

  Radni materijali edukacije, ručak

 • Evidencijski broj

  2022-0155 – WEBINAR
  2022-0154 - PULASpecijalistički programi izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u., te se stoga na navedene cijene ne obračunava PDV.

Ako sudjeluju 3 i više polaznika iz iste organizacije onda ostvarujete 10% popusta po polazniku

Cijenu sa popustom moguće je ostvariti za sve prijave koje su podnesene najkasnije 10 dana od planiranog termina edukacije

Kotizaciju možete platiti na poslovni račun: IBAN: HR8223800061180003397
(Istarska Kreditna Banka d.d.)


Online prijavnica
PDF prijavnica
Program

  Online prijavnica

  Vaši podaci

  Polaznici

  Način praćenja edukacije

   

  Slažem se da se moji podaci koriste u svrhu odgovaranja na upit.
  Želim primati newsletter, ostvarivati pogodnosti kao pretplatnik i prvi dobivati najnovije informacije

  Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

   

  Naručitelj mora posvetiti dužnu pozornost pripremanju dokumentacije za nadmetanje, koja čini temelj za tržišnu utakmicu i omogućuje ekonomično i pošteno nadmetanje. Dokumentacija za nadmetanje definira uvjete po kojima će se provesti postupak nadmetanja i izvršiti ugovor.

  Valja napomenuti da nejasnoće i propusti u dokumentaciji za nadmetanje mogu dovesti do dodatnih pojašnjenja i produženja rokova za dostavu ponuda, neusporedivih ponuda i nemogućnosti donošenja odluke o odabiru, poništenja postupaka javne nabave ili nemogućnosti provedbe ugovora. Nabava roba i usluga može biti vrlo kompleksna i često je na naručiteljima da sami izrade tehničke specifikacije za nabavu roba ili opise posla/projektne zadatke potrebne za nabavu usluga. Česte su i nedoumice oko odabira vrste ugovora koji će se sklopiti, jesu li u pitanju robe, usluge ili mješoviti ugovori. Na edukaciji ćete steći nova znanja o tome kako provesti prethodnu analizu tržišta, odrediti predmet nabave i procijenjenu vrijednost nabave te izraditi kvalitetnu natječajnu dokumentaciju roba i usluga. Kako definirati minimalne uvjete sposobnosti gospodarskih subjekata te ispuniti ESPD obrazac. Kako ispravno pregledavati i ocijeniti ponude s naglaskom kako izbjeći financijske korekcije u javnim nabavama u projektima financiranim iz EU sredstava.

  Edukacija se provodi u obliku jednodnevnog programa od 8 nastavnih sati (8 bodova za obnovu certifikata), a namijenjeno je svim sudionicima u postupcima javne nabave, javnim naručiteljima te ponuditeljima.

  RASPORED PREDAVANJA

  8:45 – 9:00
  Registracija polaznika

  9:00 – 10:30
  90 minuta/2 školska sata

  • Prethodna analiza tržišta
  • Istraživanje tržišta
  • Savjetovanje s neovisnim stručnjacima, nadležnim tijelima ili sudionicima na tržištu
  • Određivanje procijenjene vrijednosti nabave

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  10:30 – 10:45
  Stanka

  10:45 – 12:15
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Izrada tehničkih specifikacija i opisa posla
  • Najčešće pogreške Naručitelja i praksa DKOM/VUS

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  12:15 – 13:00
  Stanka

  13:00 – 14:30
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Definiranje minimalnih uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekata
  • Ispunjavanje i pregled ESPD obrasca

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

  14:30 – 14:45
  Stanka

  14:30 – 16:00
  90 minuta/ 2 nastavna sata

  • Pregled i ocjena ponuda
  • Financijske korekcije u javnim nabavama financiranim EU sredstvima

  Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori


  Program usavršavanja povezan je s temama navedenim u sadržaju nastavnog programa „Program izobrazbe u području javne nabave“ (Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, NN 65/17):

  1. Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
  2. Načela javne nabave
  3. Priprema postupka javne nabave; Istraživanje tržišta – prethodna analiza tržišta i prethodno sudjelovanje natjecatelja ili ponuditelja
  4. Dokumentacija o nabavi – s praktičnim primjerima
  • Oblik i sadržaj
  • Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije
  1. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekata – s praktičnim primjerima
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti
  • Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
  1. Ponuda – s praktičnim primjerima
  • Oblik i sadržaj
  • Zaprimanje i otvaranje
  • Postupak pregleda i ocjene ponuda
  zana galic

  PREDAVAČ

  Žana Galić, dipl.oec.

  Ima više od 15 godina radnog iskustva u području javne nabave stečenog kroz rad u službi javnih naručitelja te konzultantskoj firmi na poslovima javne nabave i podrške investitorima. Prije odlaska u privatni sektor obavljala je poslove Voditelja Odsjeka za provedbu postupaka javne nabave u Uredu za javnu nabavu Grada Zagreba. Svakodnevno obavlja poslove vanjskog stručnjaka za javnu nabavu u projektima financiranim EU sredstvima za sve faze pripreme i provedbe postupaka javne nabave te realizacije ugovora o javnoj nabavi.

  iva jurisic

  PREDAVAČ

  Iva Jurišić, dipl.iur.

  Radi u Gradu Zagrebu kao stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu, gdje svakodnevno provodi postupke javne nabave, izrađuje dokumentacije za potrebe provođenja postupaka javne nabave te daje pravna mišljenja u vezi postupaka javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Iskustvo u javnoj nabavi stječe od 2009. godine radom u odvjetničkom uredu gdje se intenzivno bavila poslovima vezanim uz Zakon o javnoj nabavi, davanjem pravnih tumačenja odredbi Zakona o javnoj nabavi, pravnih mišljenja vezanih uz same postupke javne nabave i potrebnu dokumentaciju, pružanjem pravne zaštite strankama u postupku javne nabave.

  Online prijavnica
  PDF prijavnica
  Program