NASTAVNI PROGRAM

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

PRIJAVITE SE NA VRIJEME
Broj polaznika je ograničen


 • Trajanje

  50 školskih sati, raspoređeni kroz 5 dana nastave

 • Lokacija

  Pula, Mletačka 12/IV

 • Datum edukacije

  21.11.2022. – 25.11.2022.

 • Kotizacija

  Redovna kotizacija MONEO edukacije 
  4.100 HRK/544,16 EUR

 • Uključeno u kotizaciju

  Radni materijali edukacije, ručak

 • Evidencijski broj:

  2022-0091::0002Specijalistički programi izobrazbe i usavršavanja u javnoj nabavi su oslobođeni PDV-a prema čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u., te se stoga na navedene cijene ne obračunava PDV.

Ako sudjeluju 3 i više polaznika iz iste organizacije onda ostvarujete 10% popusta po polazniku

Cijenu sa popustom moguće je ostvariti za sve prijave koje su podnesene najkasnije 10 dana od planiranog termina edukacije

Kotizaciju možete platiti na poslovni račun: IBAN: HR8223800061180003397
(Istarska Kreditna Banka d.d.)


Online prijavnica
PDF prijavnica
Raspored

  Online prijavnica

  Vaši podaci

  Polaznici

   

  Slažem se da se moji podaci koriste u svrhu odgovaranja na upit.
  Želim primati newsletter, ostvarivati pogodnosti kao pretplatnik i prvi dobivati najnovije informacije

  Više informacija kako skupljamo, obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke dostupne u našim Pravilima Privatnosti.

   

  UVOD


  Svrha ove specijalističke izobrazbe je obučavanje polaznika kako bi stekli specijalistička znanja i vještine potrebne za planiranje i provedbu različitih postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Rast i razvoj suvremenog društva prate bezbrojne financijske transakcije u području financija i nadasve javne nabave, koja treba biti transparentna i po načelu „najbolje vrijednosti za novac”.

  Uloga javne nabave se neminovno promijenila uslijed porasta tržišne utakmice, konkurentnih pritisaka, dinamične prirode poslovanja, promjena na rastućim domaćim i stranim tržištima javne nabave roba, radova i usluga, rasta kompleksnosti sustava javne nabave i stvaranja novih oblika javne nabave te posebice porasta broja Korisnika javnih sredstava iz fondova Europske unije. Javna nabava ima ključnu ulogu u partnerskoj podjeli rizika i koristi između javnih i privatnih partnera, s ciljem kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, pružanja novih javnih usluga, kvalitetnije i brže izgradnje te boljeg upravljanja i jeftinijeg održavanja javnih građevina. Od specijalista javne nabave se očekuju profesionalna znanja i vještine potrebne za donošenje učinkovitih i gospodarski opravdanih odluka o planiranju, financiranju, vrednovanju, ocjeni, provedbi i kontroli strategije javne nabave. Republika Hrvatska treba specijalizirani, stručni i osposobljen kadar koji će biti u stanju odgovoriti izazovima u sustavu javne nabave, samostalno preuzeti i voditi poslove te preuzeti odgovornost za iste, kontinuirano se usavršavati i voditi se ciljevima i načelima javne nabave. Jedna od pretpostavki za rast gospodarstva te gospodarske i svake druge suradnje između naručitelja i izvršitelja nabave, te Republike Hrvatske sa svijetom, kao i za sprječavanje korupcije i razvoj etike i integriteta, svakako je i dosezanje primjerene razine educiranosti kadrova u području javne nabave. Budući da financijskim transakcijama i javnom nabavom treba kvalitetno upravljati, sasvim je razumljivo kako trebamo i kadrove koji će u skladu sa suvremenim standardima doprinijeti razvoju i upravljanju sustavom javne nabave te praćenjem izvršenja ugovora.

  Specijalistička izobrazba iz javne nabave pretpostavka je provedbe postupaka javne nabave kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi, oblik je stjecanja znanja i vještina koja su im neophodna za pravilno i učinkovito sudjelovanje u postupcima javne nabave te preduvjet za polaganje ispita i dobivanje važećeg certifikata iz javne nabave.

  Procjena svrhovitosti

  Prijava Programa izobrazbe u području javne nabave temelji se na spoznaji da u Republici Hrvatskoj postoje brojni obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi za koje je zakonom propisana obveza edukacije iz područja javne nabave (obveza „profesionalizacije" javne nabave). U pripremi i provedbi postupaka javne  nabave kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora imati završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave ako je procijenjena vrijednost predmeta nabave jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za robu i usluge i 500.000,00 kuna za radove, pa isto predstavlja povećanje broja predmeta te je nužno osigurati sudjelovanje najmanje jedne osobe koja posjeduje važeći certifikat. Osim obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ne treba zanemariti i brojne nedovoljno ili neprimjereno educirane poduzetnike kojima nedostaju znanja iz tog područja. Ambiciozni obrtnici, vlasnici tvrtki pa čak i poljoprivrednici žele stjecati znanja o javnoj nabavi kako bi uspješnije sastavljali svoje ponude u javnoj nabavi. Bez obzira radi li se o osobama koje obavljaju poslove javne nabave na strani „naručitelja" ili „ponuditelja", znanja iz područja javne nabave dobivaju sve više na važnosti zbog korištenja sredstava iz fondova Europske unije i financijskih korekcija zbog nepravilnosti u provedbi postupaka javne nabave.  PREDAVAČI


  zana galic
  Manuela Licul Martinčić

  RAZRADA PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE  PODJELA POTVRDA O POHAĐANJU „PROGRAMA IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE“